Sådan arbejder jeg

Jeg arbejder ud fra en psykodynamisk, analytisk og eksistentiel referenceramme.

Se mere på hildebrandinstitutet.dk.

I første samtale sættes fokus på, hvad du ønsker at arbejde med, du får mulighed for at stille uddybende spørgsmål, og vi tager stilling til, om du ønsker et eventuelt videre forløb. Ønskes et forløb, udarbejder vi sammen en kontrakt.

Jeg følger selvfølgelig psykoterapeutforeningens etiske regler omkring tavshedspligt og videregivelse af oplysninger.

Jeg modtager ekstern supervision og deltager i år 2014 i efteruddannelsesforløb, tilrettelagt som et overbygningsmodul på min psykoterapeutuddannelse