Supervision

Supervision udbydes til enkelpersoner, personalegrupper og andre teams, der ønsker at sætte fokus på at højne faglighed og trivsel. Supervision kan foregå som individuel supervision og som gruppesupervision, hvor supervisionen foregår i en kollegial sammenhæng. Supervision er en intensiv pædagogisk læreproces, der:

Der arbejdes på tre niveauer:

I den proces, får den enkelte medarbejder mulighed for, at blive bevidst om sine faglige kompetencer og udviklingsområder. Dette gælder for både den teoretiske viden og de praktiske handlinger.